Hjem

Hva er Gestaltterapi?

                Individuell terapi

                Parterapi

                Gruppeterapi

Tangokurs

Gestalt innen organisasjoner

Jungs typeforståelse

Mindfullness

Filosofigrupper

Litt om terapeuten

Personvernerklæring

Information in English

 

Personvernerklæring

 

Behandling av personopplysninger hos Gestaltterapeut Åse Johansson MNGF

Gestaltterapeut Åse Johansson MNGF (org.nr. 988 592 315), v/Åse Johansson, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for:

· Klienter.

· Kontaktpersoner hos kunder og leverandører

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

· Registrere nye klienter.

· Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.

· Fakturering.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

· Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

· Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

· Å overholde avtalen med klienter.

· Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

· Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

· Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

· Endre sine personopplysninger.

· Be om sletting av sine personopplysninger.

· Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Virksomheten utleverer ikke personopplysninger annet enn til myndigheter i henhold til lov og gjeldende regelverk eller etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

· WinVask faktura

· Domeneshop

Bare om du har egen WEB-side:

Virksomheten bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.>

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på epost: ase.johansson@lyse.net eller
telefon +47 980 80 930

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, snø, sti, dekket

Automatisk generert beskrivelse